منو
فرم ثبت مشخصات فردی پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان لنگرود
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خود را در این قسمت وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی خود را در این قسمت وارد نمایید
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
شماره کد ملی خود را بدون فاصله در این قسمت وارد نمایید
تخصص (*)
ورودی نامعتبر
تخصص یا رسته شغلی خود را بدون فاصله در این قسمت وارد نمایید(مانند: پرشک عمومی / متخصص چشم و...)
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه خود رادر این قسمت وارد نمایید[با توجه به اینکه از این پس برنامه های سازمان ازطریق پیامک به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید لطفا شماره همراه صحیح را واردنمایید]
شماره مطب (*)
ورودی نامعتبر
در این قسمت شماره مطب و یا محجل کار خودرا وارد نمایید
آدرس محل کار
ورودی نامعتبر
در این قسمت آدرس محل کار خودراوارد نمایید.
آدرس پست الکترونیکی(Email)
ورودی نامعتبر
در این قسمت آدرس پشت الکترونیکی(Email)خودراوارد نمایید. به دلیل ارسال دعوت نامه ها از طریق پست الکترونیک لطفا آدرس پست الکترونیکی صحیح خود را وارد نمایید.
نحوه فراخوان برنامه های سازمان
ورودی نامعتبر
لطفا انتخاب نمایید که به کدام طریق شمارراازمراسمات ،گردهمایی ها و... سازمان مطلع نماییم.
اعتبار سنجی اعتبار سنجی
  بازآوری
ورودی نامعتبر
حرف تصویر اعتبار سنجی را وارد نمایید